توضیحات:

آکادمی هیرکات صادقی برترین مجموعه آموزش زیبایی در قلب تهران بزرگ است و دارای بزرگترین بانک مدل زنده میباشد که بزرگترین دستاورد خود را آموزش اصولی و حرفه ایی برترین متد روز دنیا به تمامی دانشجویان خود از سراسر کشور میداند و به جهت سال ها زحمت و تلاش مستمر و کیفیت آموزشی و اخلاق حرفه ای و نحوه صحیح آموزش و قبول مسولیت در مقابل مدل های زنده، اعتبار بزرگی را در منطقه وسیعی به دست آورده است و این دستاورد عظیم رو مدیون خدای مهربان و مربیان و مدرسین دلسوز و خالص و متعهد خود میداند.

دسته بندی ها:
مکان جغرافیایی:

تهران ، جیحون، تقاطع مالک اشتر، عبدالکریمی پ۴

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید