توضیحات:

شرکت مدرن بازیافت سپاهان در سال 1396 با شماره ثبت 59582 در اداره ثبت شرکت های اصفهان ثبت گردید. با هدف ادامه کار مدیران این شرکت که کار در زمینه بازیافت و محیط زیست را از سال ها قبل بصورت گسترده تر و مسئولیت پذیرتر در قالب این شرکت شروع کردند.

دسته بندی ها:
مکان جغرافیایی:

اصفهان، چهارباغ خواجو

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید